Դիմել բժշկի

Կոլոռեկտալ քաղցկեղից լյարդի մետաստազների ռադիոհաճախական աբլացիա

Հիվանդը` արական սեռի, 67 տ.

 

Ախտորոշում. հաստ աղու քաղցկեղ, վիճակ հաստ աղիքի արմատական վիրահատական բուժումից հետո, 4 կուրս քիմիաթերապիայից հետո, լյարդի մետսատատիկ ախտահարում

 

ՀՇ հետազոտության արդյունքում հայտնաբերվել է լյարդի S5 սեգմենտի 4.1 սմ տրամագծով մետաստատիկ ախտահարում և S4a սեգմենտում 2.1սմ չափի մետատստատիկ ախտահարում:

 

Բուժական պլան. լյարդի մետաստատիկ օջախների միջմաշկային ռադիոհաճախական աբլացիա (ՌՀԱ) ՈՒՁՀ ուղղորդմամբ

 

ՀՇ պատկերներում ներկայացված են աբլացիայի ենթարկված S5, S4a սեգմենտների ուռուցքային օջախները:

S5 սեգմենտում տեսանելի է մեծ աբլացիոն զոնա, ինչը համապատասխանում է 4.1 սմ չափի մետաստատիկ օջախի լիարժեք աբլացիային:

 

Կոլոռեկտալ քաղցկեղից լյարդի մետաստազների ռադիոհաճախական աբլացիա Կոլոռեկտալ քաղցկեղից լյարդում մետաստազների ռադիոհաճախական աբլացիա

Կոլոռեկտալ քաղցկեղից լյարդում մետաստազների ռադիոհաճախական աբլացիա

S4a սեգմենտում տեսանելի է ադեկվատ աբլացիոն զոնա`համապատասխան ուռուցքային ախտահարման չափերին:

 

Կոլոռեկտալ քաղցկեղից լյարդում մետաստազների ռադիոհաճախական աբլացիա Կոլոռեկտալ քաղցկեղից լյարդում մետաստազների ռադիոհաճախական աբլացիա