Դիմել բժշկի

Հիվանդություններ

Ինտերվենցիոն ռադիոլոգիան (ԻՌ), շրջանցելով ավանդական՝  վիրահատական մեթոդները, ուղղորդվելով ճառագայթային պատկերներով, իրականացնում է ախտորոշիչ և բուժական նվազագույն ինվազիվ միջամտություններ: Ինտրվենցիոն ռադիոլոգիան (ԻՌ) ցուցաբերում է բուժական լուրջ արդյունքներ և այժմ իր ուրույն տեղն է գրավում բժշկության համաշխարհային պրակտիկայում:

Ինտերվենցիոն ռադիոլոգիան պացիենտի այլընտրանքն է՝  նվազագույն վնասով և բարձր արդյունավետությամբ
: