Դիմել բժշկի

Լեղուղիների նիտինոլային ստենտավորում

Չարորակ նորագոյացությունների պատճառով բիլիար տրակտի (լեղուղիների) անցանելիության խանգարման դեպքերում, երբ առանցքային հիվանդության բուժմանն ուղղված ռադիկալ վիրահատական միջամտություն ցուցված չէ հիվանդին, լեղուղիների անցանելիությունը վերականգնվում է լեղածորանների նիտինոլային ստենտավորման միջոցով:

 
Լեղածորանների նիտինոլային ստենտավորումը, ֆիզիոլոգիական տեսանկյունից առավել արդյունավետ է իրականացնում լեղու ներքին դրենավորումը՝ վերականգնելով լեղածորանի լուսանցքը: Լեղածորանի ստենտավորումից մի քանի օր անց լեղուղիները դրենավորող դրենաժը կամ դրենաժները հեռացվում են:

Ստենտավորումը կատարվում է հետևյալ կերպ.

Նախ և առաջ ռենտգեն պատկերներով վիզուալիզացվում է արտաքին խոլանգիոստոման լեղածորանի մեջ
 

Այնուհետև ներարկվում է կոնտրաստ նյութը արտաքին ՄՄԽՍ-ի մեջ և կատարվում է ռենտգեն խոլանգիոգրաֆիա: Պարզվում է լեղածորանի ընդհատման մակարդակը:

 
Որից հետո ուղղորդող լարի օգնությամբ հեռացվում է արտաքին խոլանգիոդրենաժը

Մանիպուլյացիոն կաթետերի և ուղղորդող լարի միջոցով կատարվում է լեղածորանի լուսանցքի վերականգնում

 
Մանիպուլյացիոն կաթետերի միջոցով կատարվում է որոնող ռենտգեն խոլանգիոգրաֆիա լեղածորանի նեղացման հստակ տեղակայումը և չափը որոշելու նպատակով
 
 
Այնուհետև, լեղածորանի չափը որոշելուց հետո, կատարվում է նեղացած հատվածի բալոնային լայնացում (balloon dilatation) 

 
Բալոնային լայնացումից հետո ուղղորդող լարի վրայով ներմուծվում է նիտինոլային ինքնաբացվող ստենտ՝ լեղածորանի նեղացած չափին համապատասխան և կատարվում է լեղածորանի ստենտավորում
 

 
Այնուհետև կատարվում է հսկիչ խոլանգիոգրաֆիա՝ ստենտի և լեղուղիների անցանելիությունը ստուգելու նպատակով

Լեղուղիների ստենտավորումը հիվանդին հարմարավետություն է ապահովում՝ ազատելով լեղուղիների դրենաժներից: