Դիմել բժշկի

Աբսցեսի դրենավորում

Աբսցեսը (թարախակույտ) օջախային թարախային բորբոքում է, որը բնութագրվում է թարախով լցված խոռոչի առաջացմամբ: Աբսցեսը զարգանում է այն դեպքում, երբ բորբոքման օջախում առաջանում է հյուսվածքի մեռուկացում, այն ներծծվում է լեյկոցիտներով և լուծվում պրոտեոլիտիկ ֆերմենտների ազդեցությամբ, որոնք արտադրվում են լեյկոցիտների մահացած ժամանակ:

Առաջացած թարախակույտը սահմանազատվում է հարևան հյուսվածքից հատիկավոր հյուսվածքի շերտով, որը հարուստ է մազանոթներով:

 
 

Աբսցես կարող է առաջանալ ցանկացած օրգանում կամ դրա սահմաններից դուրս: Աբսցես հանդիպում է լյարդում, երիկամում, թոքում, գլխուղեղում, միջօրգանային տարածություններում, փափուկ հյուսվածքներում, որովայնի խոռոչում, հետորովայնամզային տարածությունում, պլևրալ խոռոչում և այլուր:
 

  
  


Աբսցեսն ուղեկցվում է տենդով, ընդհանուր թուլությամբ: Արյան լաբորատոր քննությամբ օրգանիզմում հայտնաբերվում է արտահայտված բորբոքային պրոցես՝ լեյկոցիտների աճ ձախակողմյան թեքումով:

Աբսցեսը ժամանակին չբուժելու պարագայում կարող են առաջանալ լուրջ բարդություններ, օրինակ՝ սեպսիս (արյան վարակ), որը սպառնում է հիվանդի կյանքին:

Աբսցեսի բուժման հիմնական արդյունավետ ուղին աբսցեսի պարունակության (թարախի) էվակուացիան է օրգանիզմից: Արդյունքում հվանդի վիճակը կտրուկ բարելավվում է:

Եթե աբսցեսը չունի մակերեսային տեղակայում, դրա բացազատումն ուղեկցվում է տրավմատիկ վիրաբուժական կտրվածքներով: Առավել դժվարամատչելի տեղակայման աբսցեսների բուժման նպատակով վիրաբույժները դիմում են մեծ վիրահատական միջամտությունների՝ ընդհանուր անզգայացման պայմաններում: Հիվանդները ստիպված են լինում ստացիոնարում անցկացնել մի քանի օր: Բացազատված վերքերի վիրակապությունները հաճախ ցավոտ են և ուղեկցվում են մեծ դիսկոմֆորտով:

Ինտերվենցիոն ռադիոլոգիան էվոլյուցիոն կերպով փոխեց աբսցեսների բուժման մոտեցումները:

Մեթոդի դերն անգնահատելի է հետվիրահատական բարդությունների արդյունքում առաջացած թարախակույտերի բուժման, ծանր ինտոքսիկացիայով հիվանդների բուժման հարցում, քանի որ այդպիսի դեպքերում հիվանդի վիճակը կարող էր էլ ավելի ծանրանալ անէսթեզիոլոգիական և վիրաբուժական տրավմայի հետևանքով:

Ինտերվենցիոն ռադիոլոգիայի տեխնոլոգիայով աբսցեսի դրենավորումը չի ենթադրում կտրվածքներ և ընդհանուր անզգայացում չի պահանջում: Հաճախ իրականացվում է տեղային անզգայացման պայմաններում, երբեմն՝ հավելելով որոշակի տագնապամարիչ, հանգստացնող դեղորայք:

Մինիմալ ինվազիվ դրենավորման տեխնոլոգիան թույլ է տալիս տեղադրել ցանկացած տրամաչափի և քանակի դրենաժային խողովակներ օրգանիզմի ցանկացած հատվածում՝ ապահովելով հիվանդության արմատական բուժում:
Միջամտությունը կատարվում է հետևյալ կերպ.

Դրենավորումը՝ ՈՒՁՀ և ռենտգեն հսկողության ներքո


Հիվանդը վիրասրահում մեջքի, կողքի կամ որովայնին պառկած դիրքում, ՈՒՁՀ-ով վիզուալիզացվում է աբսցեսը, որից հետո կատարվում է պունկցիոն ուղու մշակում ասեպտիկ լուծույթներով, այնուհետև կատարվում է պունկցիոն ուղու տեղային ինֆիլտրատիվ անզգայացում, կատարվում է աբսցեսի խոռոչի նշանակետային պունկցիա ՈՒՁՀ հսկողության ներքո: Պունկցիայից հետո կատարվում է աբսցեսի պարունակության ասպիրացիա՝  համոզված լինելով որ պունկցիոն ասեղը գտնվում է աբսցեսի խոռոչում ռենտգեն հսկողությամբ, Սելդինգերի մեթոդով կատարվում է աբսցեսի միջմաշկային դրենավորում:

 

Դրենավորումը՝ ԿՏ հսկողության ներքո


Հիվանդը պառկում է ԿՏ սեղանին մեջքի վրա, կողքի կամ որովայնի, կատարվում է տվյալ ախտահարված  հատվածի ԿՏ սկանավորում,  բժիշկ ռադիոլոգի հետ որոշվում է նպատակահարմար պունկցիոն ուղին, կատարվում է պունկցիոն ուղու շերտ առ շերտ տեղային ինֆիլտրատիվ անզգայացում: Այնուհետև, քայլ առ քայլ, ԿՏ պատկերներով ուղղորդվելով՝ պունկցիոն ասեղը ներմուծվում է աբսցեսի խոռոչի մեջ: Պունկցիոն ասեղով ասպիրացվում է աբսցեսի պարունակությունը և համոզված լինելով, որ ասեղը գտնվում է աբսցեսի խոռոչում՝ Սելդինգերի մեթոդով իրականացվում է աբսցեսի միջմաշկային դրենավորում:


 

Աբսցեսի դրենավորումից հետո հիվանդի վիճակն անմիջապես բարելավվում է: Հաճախ միջամտությունը կատարվում է ամբուլատոր կարգով, հիվանդը 2 ժամ ստացիոնարում հսկվելուց հետո դուրս է գրվում ստացիոնարից:

Հինվանդի մոտ վիրահատական վերքեր չեն լինում, վերականգնողական փուլի կարիք չի առաջանում: Դրենաժները հեռացվում են այն պարագայում, երբ դրենաժից արտադրություն չի առաջանում կամ այն աննշան է:

 

 

 

ԴԻՏԵԼ ԱԲՍՑԵՍԻ ԴՐԵՆԱՎՈՐՄԱՆ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԴԵՊՔԵՐ

 

Իլիոփսոաս մկաններում տեղակայված աբսցեսի միջմաշկային, ԿՏ ուղղորդմամբ դրենավորում

Լյարդի աբսցեսավորված էխինոկոկի միջմաշկային, ՈՒՁ հսկողությամբ դրենավորում