Դիմել բժշկի

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԴԵՊՔԵՐ - Հայաստանյան պրակտիկա

07.04.2019 Հայաստանյան պրակտիկա
Ասեղային տրեպան բիոպսիա աջ մակերիկամի օջախային գոյացությունից
18.02.2019 Հայաստանյան պրակտիկա
Ենթաստամոքսային գեղձի օջախային գոյացության ասեղային տրեպան բիոպսիա
17.02.2019 Հայաստանյան պրակտիկա
Ներլյարդային լեղածորանների միջմաշկային միջլյարդային խոլանգիոստոմիա (ՄՄԽՍ)
12.02.2019 Հայաստանյան պրակտիկա
ՈւՁ ուղղորդմամբ լյարդի ասեղային տրեպան բիոպսիա
03.02.2019 Հայաստանյան պրակտիկա
Արևային հյուսակի ԿՏ ուղղորդմամբ նեյրոլիզ
25.01.2019 Հայաստանյան պրակտիկա
ԿՏ ուղղորդմամբ տրեպան բիոպսիա մակերիկամի գոյացությունից
16.01.2019 Հայաստանյան պրակտիկա
Թոքի մետաստատիկ օջախի ռադիոհաճախական աբլացիա ԿՏ ուղղորդմամբ
01.12.2018 Հայաստանյան պրակտիկա
Պարապանկրեատիկ շրջանի կիստոզ գոյացության պունկցիա՝ ԿՏ ուղղորդմամբ
29.11.2018 Հայաստանյան պրակտիկա
Ենթաստամոքսային գեղձի պոչի նորագոյացությունից ասեղային տրեպան բիոպսիա
24.11.2018 Հայաստանյան պրակտիկա
Պերիպանկրեատիկ շրջանի աբսցեսի պունկցիա
20.11.2018 Հայաստանյան պրակտիկա
Աջ մակերիկամի բիոպսիա ԿՏ ուղղորդմամբ
12.11.2018 Հայաստանյան պրակտիկա
Թոքի քաղցկեղից լյարդի մետաստատիկ օջախի ռադիոհաճախական աբլացիա
10.11.2018 Հայաստանյան պրակտիկա
Հաստ աղու քաղցկեղից լյարդի մետաստազների ռադիոհաճախական աբլացիա
09.11.2018 Հայաստանյան պրակտիկա
Թոքի մետաստատիկ օջախների ռադիոհաճախական աբլացիա (ՌՀԱ) ԿՏ ուղղորդմամբ
03.11.2018 Հայաստանյան պրակտիկա
Միջնորմի նորագոյացությունից ասեղային տրեպան բիոպսիա ԿՏ ուղղորդմամբ
28.10.2018 Հայաստանյան պրակտիկա
Մակերիկամի բիոպսիա ՈւՁՀ ուղղորդմամբ
27.10.2018 Հայաստանյան պրակտիկա
Աջ թոքի նորագոյացությունից ասեղային տրեպանացիոն բիոպսիա` ԿՏ ուղղորդմամբ
24.10.2018 Հայաստանյան պրակտիկա
Թոքի մետաստազների ռադիոհաճախական աբլացիա
22.10.2018 Հայաստանյան պրակտիկա
Իլիոփսոաս մկաններում տեղակայված աբսցեսի ԿՏ ուղղորդմամբ միջմաշկային դրենավորում
22.10.2018 Հայաստանյան պրակտիկա
Արյունահոսող արգանդի միոմայի էմբոլիզացիա
19.10.2018 Հայաստանյան պրակտիկա
Լյարդի հեպատոցելուլար կարցինոմայի քիմիաէմբոլիզացիա
14.10.2018 Հայաստանյան պրակտիկա
Կոլոռեկտալ քաղցկեղից լյարդի մետաստազների ռադիոհաճախական աբլացիա
13.10.2018 Հայաստանյան պրակտիկա
Լյարդի հսկայական հեմանգիոմայի էմբոլիզացիա
12.10.2018 Հայաստանյան պրակտիկա
Դռներակի էմբոլիզացիա
09.10.2018 Հայաստանյան պրակտիկա
Արգանդային զարկերակի էմբոլիզացիա
09.10.2018 Հայաստանյան պրակտիկա
Վահանաձև գեղձի կիստայի պերկուտան էթանոլային ներարկում
05.10.2018 Հայաստանյան պրակտիկա
Լյարդի բիլոմայի դրենավորում
04.10.2018 Հայաստանյան պրակտիկա
Լեղուղիների ստենտավորում, ենթաստամոքսային գեղձի ուռուցքի բիոպսիա
03.10.2018 Հայաստանյան պրակտիկա
Լյարդի աբսցեսավորված էխինակոկի միջմաշկային դրենավորում
14.08.2018 Հայաստանյան պրակտիկա
Լյարդի մետաստազների ռադիոհաճախական աբլացիա
06.08.2018 Հայաստանյան պրակտիկա
Լյարդի ուռուցքի պերկուտան էթանոլային ինյեկցիա
Լյարդի ուռուցքի էթանոլի միջմաշկային ներարկում