Դիմել բժշկի

Ծառայություններ

Անոթային մալֆորմացիաների էմբոլիզացիա

Արգանդի միոմայի բուժում էմբոլիզացիայի մեթոդով

Արևային հյուսակի նեյրոլիզիս

Արյունահոսությունների ներանոթային դադարեցում՝ էմբոլիզացիա

Արտաօրգանային նորագոյացության ռադիոհաճախական աբլացիա

Արտաօրգանային նորագոյացության ասեղային բիոպսիա

Արտաօրգանային տեղակայման աբսցեսի պերկուտան դրենավորում

Արտաօրգանային տեղակայման էխինակոկի բուժում՝ PAIR մեթոդով

Գաստրոստոմիա՝ PEG (percutaneous endoscopic gastrostomy

Դռներակի էմբոլիզացիա

Ենթաստամոքսային գեղձի ասեղային բիոպսիա

Երիկամի աբսցեսի պերկուտան դրենավորում

Երիկամի ասեղային բիոպսիա

Երիկամի էխինակոկի բուժում՝ PAIR մեթոդով

Երիկամի ուռուցքի ռադիոհաճախական աբլացիա (ՌՀԱ)

Երիկամի ուռուցքի քիմիաէմբոլիզացիա TACE

Թարախային մեդիաստինիտի դրենաժային բուժում

Թորակոցենտեզ

Թոքի աբսցեսի պերկուտան դրենավորում

Թոքի ասեղային բիոպսիա

Թոքի էխինակոկի բուժում՝ PAIR մեթոդով

Թոքի ուռուցքի ռադիոհաճախական աբլացիա (ՌՀԱ)

Լապարացենտեզ

Լեղուղիների ռեկանալիզացիա՝ արտաքին-ներքին դրենավորում

Լեղուղիների ստենտավորում նիտինոլային ստենտով

Լյարդաբջջային ուռուցքի պերկուտան էթանոլային ինյեկցիա (ՊԷԻ)

Լյարդի աբսցեսի պերկուտան դրենավորում

Լյարդի ասեղային բիոպսիա

Լյարդի էխինակոկի բուժում՝ PAIR մեթոդով

Լյարդի ուռուցքի ռադիոհաճախական աբլացիա (ՌՀԱ)

Լյարդի ուռուցքի քիմիաէմբոլիզացիա TACE

Կրծքագեղձի գոյացության ասեղային բիոպսիա

Մակերիկամի ուռուցքի ռադիոհաճախական աբլացիա (ՌՀԱ

Միջնորմի ուռուցքի ասեղային բիոպսիա

Շագանակագեղձի զարկերակի էմբոլիզացիա

Ոսկրային նորագոյացությունների ասեղային բիոպսիա

Պերկուտան խոլանգիոգրաֆիա

Պերկուտան խոլանգիոստոմիա

Պերկուտան խոլեցիստոստոմիա

Պերկուտան նեֆրոստոմիա

Պերկուտան ուրոգրաֆիա

Պերկուտան պորտոգրաֆիա

Պերկուտան ցիստոգաստրոստոմիա

Վահանաձև գեղձի կիստաների պունկցիոն բուժում էթանոլի ներարկմամբ

Վահանաձև գեղձի հանգույցների FNA՝ բարակ ասեղային ասպիրացիոն բիոպսիա

Վահանաձև գեղձի հանգույցների ռադիոհաճախական աբլացիա (ՌՀԱ)