Դիմել բժշկի

Պերիդիվերտիկուլար աբսցեսի դրենավորում ԿՏ ուղղորդմամբ