Դիմել բժշկի

Տեսանյութեր

Հետորովայնամզային աբսցեսի միջմաշկային դրենավորում
Ինչ է ինտերվենցիոն ռադիոլոգիան
Քաղցկեղի բուժման ոչ վիրահատական մեթոդներ. հարցրու բժշկին
Ռադիոհաճախական աբլացիա
Լեղուղիների միջմաշկային նիտինոլային ստենտավորում
Պերիդիվերտիկուլար աբսցեսի դրենավորում ԿՏ ուղղորդմամբ
Լյարդի ուռուցքի ռադիոհաճախական աբլացիա. անիմացիա
Կառուցելով ինտերվենցիոն օնկոլոգիայի ապագան
Լյարդի ռադիոհաճախական աբլացիա
Լյադի մետաստատիկ ախտահարման բիոպսիա ՈւՁՀ ուղղորդմամբ
Լյարդի՝ կոնտրաստային ուժեղացմամբ սոնոգրաֆիա
Ինտերվենցիոն ռադիոլոգիա. փաստագրական ֆիլմ
Ինտերվենցիոն ռադիոլոգիա, ներկայացնում է բժ. Ուիլիամ Ջուլիենը
Ինչ է ԻՌ-ը, ներկայացնում է Ինտերվենցիոն ռադիոլոգիայի բրիտանական միությունը